ประมวลภาพ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๖๓
ตารางการออกอกาศ และวิดีทัศน์ที่น่าสนใจ
ข้อมูล เกี่ยวกับวัด
ประมวลภาพ
ประมวลภาพกิจกรรมในวัด